ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja sådan vetenskaplig forskning, som avser a) att klarlägga uppkomsten och utvecklingen av andelivet i dess religiösa och kulturella aspekter inom Sverige från äldsta tider till våra dagar; b) att möjliggöra grundlig kunskap om våra nutida ideella folkrörelser och deras relation till det religiösa livet för att därigenom bl a skapa förutsättningar för en positiv kontakt mellan dessa folkrörelser och det religiösa livets organ; c) att genom historisk och nutida folklivsforskning tillvarataga värden av religiös, kyrklig, konstnärlig, arkeologisk eller kulturell natur i övrigt, så att dessa värden kunna komma det nutida folklivet till godo. Inom ramen för det sålunda angivna ändamålet skallfrämjas särskilt sådan forskning, som avser förhållanden av förut omnämnd art inom Östergötland.

Här kan styrelsen lägga till egen information om så önskas

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse
Organisationsnummer:822000-0536
Adress:
  • Anders Rahm
  • Nygatan 33B
  • 582 19 Linköping
Telefonnummer:070-675 91 46
E-post:lagerfeltsstiftelse@gmail.com
Ansökningstid:1 april — 30 april
Kontaktperson:Anders Rahm
Tillgångar:24 780 375 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS