ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja sådan vetenskaplig forskning, som avsera) att klarlägga uppkomsten och utvecklingen av andelivet i dess religiösa och kulturella aspekter inom Sverige från äldsta tider till våra dagar;b) att möjliggöra grundlig kunskap om våra nutida ideella folkrörelser och deras relation till det religiösa livet för att därigenom bl a skapa förutsättningar för en positiv kontakt mellan dessa folkrörelser och det religiösa livets organ;c) att genom historisk och nutida folklivsforskning tillvarataga värden av religiös, kyrklig, konstnärlig, arkeologisk eller kulturell natur i övrigt, så att dessa värden kunna komma det nutida folklivet till godo.Inom ramen för det sålunda angivna ändamålet skallfrämjas särskilt sådan forskning, som avser förhållanden av förut omnämnd art inom Östergötland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse
Organisationsnummer:822000-0536
Adress:
  • Bo Carlsson
  • Tallkullegatan 7
  • 590 72 LJUNGSBRO
Telefonnummer:013-65123
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 780 375 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS