ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja fotokonstnärer och fotografiska projekt som lyfter fram det som uppfattas som väsentligt i vår samtid. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt använder fotografiet som verktyg för att utbilda, väcka intresse, debatt och diskussion om vår samtid.

Stiftelsens ändamål är att:
– Främja fotokonst som diskuterar och problematiserar nutida samhällsfenomen och förhållandet mellan individ och samhälle eller undersöker sociala relationer, företeelser och situationer.
– Främja fotokonst som utgår från ett konceptuellt, idébaserat förhållningssätt där idén bestämmer formen.

Syftet ska uppnås genom att:
– Främja föreläsningar och utbildningar, gärna med fokus på unga.
– Främja mötesplatser där fotokonsten möter allmänheten, både nationellt och internationellt.
– Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
– Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Opinionsbildande Samtidskonst
Organisationsnummer:802482-2267
Adress:
  • Karolinervägen 80
  • 837 71 Duved
Telefonnummer:070-7483672
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS