ÄNDAMÅL

Fondens räntemedel skola årligen utdelas till jordbrukare inom komunen, såsom bidrag till utförande av nedannämnde förbättringar å sina jordbruk nämligen 1.) Dikning, odling och anläggning av betesvallar i mossar kärr och sumpmarken vilka nu ligga till nu ligga till ingen nytta. 2.) Odling och anlägning av betesvallar i utmark eller därmed jemförlig mark 3.) Därest jordbrukare i saknad av dylika marker att gjöra förbättringar på må bidrag jämväl utgå till odling av annan mark, röjning av stenbunden åker eller täktdikning där detta kan visa sig fördelaktigt, ävensom upplägning av stenmur i sågång, för att bidrag till stenmur skall utgå, bör muren läggas så att den utgör lagligt stängsel samt att grunden lägges till frostfritt djup. Bidrag skall i regel utgå för odling och dikning med två tredjedelar och för stenmur med hälften av den beräknade kostnaden men kan i särskild ömmande fall utgå med hela den verkliga kostnaden. Bidrag utgår med minst 100 kr och högst 300 kr per år, och kan erhållas år efter år, tills en sammanlagd summa av ettusen (1.000) kronor erhållits av den sökande

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Davidsonska donationen (Sandvik)
Organisationsnummer:802479-2650
Adress:
  • Kommunstyrelsekontoret
  • Gislaveds kommun
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81674
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 108 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS