ÄNDAMÅL

Räntan skall årligen utdelas, till först di mäst behövande jordbrukare inom komunen med ettusen (1.000) kronor till varje, och kann man ja lemna tre till femhundra kr. ett år, och rästen ett annat år, att efter som di hinner odla, det må di som handhar utdelningen bestämmas. Medlen skolas användas till odling af betesmark i skogen, såsom mossar, madar, kärr. och sumpmark som nu ligger till ingen nytta. Skulle någon jordbrukare vilja lägga stenmur i sågangar, må han få gjöra det intill halva summan, den skall läggas så den gjör full fred, och sänkas i jorden, så att den icke ramlar ned. Icke utom fullt hederliga och skötsamma personer må få af utdelningen, och sådana personer som kunna men icke vilja betala sina skulder äro uteslutna af utdelningen, utan att di betala sin skuld.Blir det över något år, må det läggas till kapitalet så det blir större med åren

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Davidsonska donationen (Södra Hestra)
Organisationsnummer:828500-0298
Adress:
  • Kommunstyrelsekontoret
  • Gislaveds Kommun
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81674
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:135 140 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS