ÄNDAMÅL

Räntan skall årligen utdelas till först di mäst behövande jordbrukarna inom kommunen, och sedan di andre med ettusen (1.000) kronor, till varje. Dock bör dit lemnas två eller trehundra kronor första året, och rästen di andra åren derpå tils di fått ettusen kronor, så blir det flera som får börja. Pengarne skall användas till dikning och odling av betesmark i skogen såsom mossa, mader kärr och vattenjordmark, som nu ligger till ingen nytta. Skulle någon jordbrukare vilja lägga stenmur i sågångar må han få göra det, den skall då läggas så att den gör full fred, och sänkas ned i jorden så att frost icke lyfter den, och den ramlar ned. Är det några jordbrukare som ej hava mossar mader och sumpmark i skogen äga de personer som handhar fördelningen av ränteavkastningen rätt att utdela mindre anslag till odling och stenröjning af annan mark hos dem som anses vara i behov däraf. Icke utom full hederliga och skötsamma personer må få del av utdelningen. Skulle något år bliva något över på utdelningen må det läggas till summan, så den med åren blir större.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Davidsonska donationen (Gryteryd)
Organisationsnummer:828500-0306
Adress:
  • Kommunstyrelsekontoret, Gislaveds kommun
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81674
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:42 553 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS