ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bereda hem för blinda, vanföra eller eljest lytta människors vård företrädesvis från lärare eller lägre tjänstemannaklassen.

Ansökan görs endast vartannat år, 2022, 2024, 2026 etc

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dalheimers donation i Göteborg
Organisationsnummer:857200-2817
Adress:
  • c/o Föreningen FVO
  • Tryckerigatan 8
  • 111 28 Stockholm
E-post:info@foreningenfvo.se
Ansökningstid:1 september — 31 oktober
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:35 083 972 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS