ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.Det åligger direktionen att med medel ur den för utdelning disponibla årliga avkastningen allt fortfarande låta vårda och underhålla framlidne guldsmeden G Dahlgrens gravställe å nya allmänna begravningsplatsen i Malmö, skolande detta belopp utgå före alla bidrag och utgifter av annat slag.

Ansökningsblankett beställs direkt från stiftelsen på adress ovan (använd EJ knappen nedan) och skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 dec årligen. Sökande skall vara:

  1. Bosatt i Malmö minst 10 år.
  2. Ha fyllt 50 år.
  3. Handikapp eller långvarig sjukdom ger företräde.
  4. Bidrag kan endast avse hjälp till hyran.
KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dahlgrenska stiftelsen
Organisationsnummer:846002-0137
Adress:
  • Box 5011
  • 200 71 MALMÖ
Telefonnummer:040-49 74 28
Ansökningstid:1 januari — 1 december
Kontaktperson:Rolf Hansson
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS