ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag. Det åligger direktionen att med medel ur den för utdelning disponibla årliga avkastningen allt fortfarande låta vårda och underhålla framlidne guldsmeden G Dahlgrens gravställe å nya allmänna begravningsplatsen i Malmö, skolande detta belopp utgå före alla bidrag och utgifter av annat slag.

Ansökningsblankett beställs direkt från stiftelsen på adress ovan (använd EJ knappen nedan) och skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 dec årligen. Sökande skall vara:

  1. Bosatt i Malmö minst 10 år.
  2. Ha fyllt 50 år.
  3. Handikapp eller långvarig sjukdom ger företräde.
  4. Bidrag kan endast avse hjälp till hyran.
KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dahlgrenska stiftelsen
Organisationsnummer:846002-0137
Adress:
  • Box 5011
  • 200 71 MALMÖ
Telefonnummer:070-6928394
Ansökningstid:1 januari — 1 december
Kontaktperson:Rolf Hansson
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS