ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar – sedan en tiondel därav lagts till kapitalet – skall användas till understödsverksamhet i form av hyresbidrag eller bidrag till semestervistelse år arbeterskor eller förutvarande sådana i Helsingborg, vilka befunnes vara i behov därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konsul P. Olssons Stiftelse
Organisationsnummer:843000-1167
Adress:
  • Box 7118
  • 250 07 Helsingborg
Telefonnummer:042-13 92 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS