ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja god service till Hotell Laholmens i Strömstad gäster samt att öka hotellets resultat och anseende på marknaden. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att varje kalenderår som uppmuntran överlämna penninggåva till en anställd som utmärkt sig speciellt i sitt arbete vid hotellet med hänvisning till en eller flera av nedan angivna kriterier.

– Givit särskilt god service till hotellets gäster och/eller visat särskilt god samarbetsförmåga gentemot arbetskamrater eller andra.
– Tagit särskilt ansvar och/eller särskilt initiativ i sina arbetsuppgifter.
– Särskilt bidragit till att öka rörelsens resultat och/eller anseende på marknaden.
– Varit anställd under lång tid, minst 20 år, vid uppnådd pensionsålder och därvid uppvisad trogenhet och lojalitet i sitt arbete.

Utdelning skall endast få ske till personal som varit anställd på Hotell Laholmen under minst tre år. Utdelning får inte ske till personer som vid utdelningstillfället är medlemmar av stiftelsens styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen D & W
Organisationsnummer:802425-7019
Adress:
  • Hotell Laholmen AB
  • Laholmen
  • 452 30 STRÖMSTAD
Telefonnummer:0526-19700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS