ÄNDAMÅL

Stiftelsens egendom fördelas bland alkoholskadade människor i Örebro med dokumenterad vilja att söka befria sig från alkoholberoende.

Ifråga om fördelningen av stiftelsens kapital, skall gälla: I första hand skall kapitalet användas som ett hjälpmedel i behandlingskollegieverksamhet, i de fall, där ekonomiska insatser behövs för att alkoholskadade personer skall ges möjligast goda förutsättningar att befria sig från sitt beroende av alkohol, men där hjälp från statliga eller kommunala anslag ej kan påräknas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Hellqvists minnesfond
Organisationsnummer:802482-3083
Adress:
  • Örebro Stadsmission
  • Storgatan 52
  • 703 63 Ã–REBRO
Telefonnummer:019-31 31 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS