ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen ska 80% av densamma delas ut i form av stipendier i storlek mellan 15 000 – 20 000 kronor per styck på så sätt att de blir ett helt antal. Minsta beloppet 15 000 kronor ska räknas upp med konsumentprisindex mellan utdelningstillfällena för att därmed säkerställa värdeökning.
Kontanter och värdepapper efter avdrag för begravning, gravplats, gravvårdsdonation för mig och Anna-Lisa Fridman, Sara och Levi Fridman samt Rakel Tankus ska fördelas på följande sätt. 75% av dödsboets kontanter och värdepapper ska användas till att stödja barn och ungdomsvård och fostran och studier samt även till behövande och äldre. 25% av dödsboets kontanter och värdepapper ska tillfalla Neubergska Stiftelsen, Dr. Allards gata 4, Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nora och Anna-Lisa Fridmans Minnesfond
Organisationsnummer:802482-3067
Adress:
  • Judiska Församlingen i Göteborg
  • Mailbox 1815
  • 411 41 Göteborg
Telefonnummer:031-109404
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS