ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja debatt och idéutveckling i grön och ekologisk anda och bidra till långsiktigt hållbara livsformer, såväl teknologiskt som socialt och mänskligt. Stiftelsen verkar med en internationell inriktning samtidigt som lokalsamhällets möjligheter i en globaliserad värld analyseras och diskuteras. Stiftelsen arbetar i en öppen grundattityd med beredskap att ifrågasätta etablerade sanningar, inklusive sådana sanningar som anses självklara inom gröna rörelser.

Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att organisera seminarier och föreläsningar samt genom utgivning av periodiska skrifter och material via elektroniska kanaler, exempelvis stiftelsens hemsida. Vidare skall stiftelsen kunna initiera sådana forskningsprojekt som verkar för stiftelsens ändamål, efter förslag från styrelseledamöter eller från stiftelsens vetenskapliga råd. Styrelsen utser i förekommande fall ansvarig utgivare för publicerade periodiska skrifter.

Stiftelsen skall i möjligaste mån upprätta kontakter med andra organisationer med liknande ändamål som stiftelsen, i Sverige och internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen COGITO
Organisationsnummer:802424-8315
Adress:
  • Pustegränd 1-3
  • 11820 STOCKOLM
Telefonnummer:070-5821499
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS