ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden, vars tillgångar skola placeras räntebärande, skall, sedan 10 % därav årligen avsatts till kapitalet, efter styrelsens fördelning, användas för att betala de pensioner som skall utgå enligt Carl Axel Bergstrand i testamente den 30 mars 1950, tillägg till testamente daterat december 1961 och pensionsbrev den 1 november 1950 med de höjningar som medgivits i Kammarkollegiets beslut den 18 september 1995. Av det som därefter återstår av avkastningen skall efter styrelsens fördelning användas som bidrag till barn och ungdoms fostran och vård och efter ansökan, då god fallenhet, vilja och vandel vitsordats, utbildning till något yrke eller till studier för någon examen, till egen och samhällets väl. Därvid bör beräknas att tilldelningen till samma person fortgår så att studierna kunna fullföljas.

Vidare skall omkring en tredjedel av vad som återstår av avkastningen efter nämnda pensioner utbetalts utgå till understöd och hjälp till beredande av bostad och vård åt behövande sjuka och gamla personer.

Vid fördelningen av dessa anslag skola mina släktingar samt i Tortuna och Sevalla boende svenska medborgare ha företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Axel Bergstrand
Organisationsnummer:802424-9818
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS