ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvuduppgift är att renovera och i fortsättningen vårda Mårten Bunges Kapell – byggt år 1797. För att skapa förutsättningar för kapellets fortsatta underhåll skall kapellet inredas och hållas öppet för allmänheten sommartid med en verksamhet som skall omfatta servering i museimiljö. Museet är tänkt att omfatta modeller av Ockelbo-verkens järnbruk samt minnen från järnbrukstiden och finn-invandringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bunges kapell, Åmotsbruk
Organisationsnummer:885501-0446
Adress:
  • Kenneth Norén
  • Svartandalsvägen 1
  • 816 95 Ã…MOTSBRUK
Telefonnummer:070-222 37 21
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS