ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål att säkerställa bevarandet av museiegendom av historisk karaktär i form av föremål, bilder, dokument, böcker och liknande som finns på Bruzaholms Bruksmuseum vid bildandet av denna stiftelse. All denna egendom skall kvarstanna på Bruzaholms Bruksmuseum, så länge detta museum finns. Även egendom som tillförs denna stiftelse i framtiden, skall omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsens egendom ska vara tillgänglig för allmänheten genom offentliga visningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bruzaholms Bruksmuseum
Organisationsnummer:802482-2689
Adress:
  • AB Bruzaholms Bruk
  • Bruksvägen 10
  • 575 99 Bruzaholm
Telefonnummer:070-624 18 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS