ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes, att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes, att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond
Organisationsnummer:835000-3391
Adress:
  • Percy Svensson
  • Ängsvägen 10
  • 294 73 Kyrkhult
Telefonnummer:0454-85162
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS