ÄNDAMÅL

Samfondens årliga avkastning får, sedan minst en tiondel därav tillförts kapitalet, efter beslut av styrelsen utdelas till en eller flera befattningshavare i den administrativa personalen vid högsta domstolens kansli.
Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som befinns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björn Lundvalls och Anna Nordlunds samfond
Organisationsnummer:802015-6298
Adress:
  • Högsta domstolen
  • Box 2066
  • 103 12 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6176400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS