ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att främja forskningen vid den teologiska fakulteten vid Lunds Universitet, särskilt kristendomsforskningen med hänsyn till dess särskilda betydelse för Svenska Kyrkan. Disponibel avkastning från fonden skall användas för följande ändamål: 1. Regelbundet, t.ex. vart tredje år, skall ett pris, Anders Nygrenpriset, delas ut. Priset skall gå till en mycket högt förtjänt teologisk forskare, i första hand inom Sverige. När särskilda skäl föreligger kan priset även delas uttill en personlighet som genom en betydande gärning i svenskt kyrko- och kulturliv har främjat teologi och kyrka. Priset skall erinra om Anders Nygrens stora insatser inom flera av kristendomsforskningens ämnen och i kyrkoliv, världslutherdom och ekumenik. 2. Offentliga fakultetsdagar med föreläsningar, t.ex. på Anders Nygrens födelsedag den 15 november, kan anordnas liksom vetenskapliga symposier. Avkastningen kan användas för att betala kostnaderna i samband med dessa arrangemang. 3. Avkastningen kan användas för inköp av litteratur som är särskilt angelägen att skaffa. Avkastningen får dock inte användas som ett reguljärt biblioteksanslag. 4. Avkastningen kan också användas för andra ändamål än vad som anges under 1-3 ovan och som är förenliga med med fondens allmänna syfte. Bidrag kan t.ex. ges till utländska forskare eller studerande, såväl grundutbildningsstuderande som forskarstuderande, för deras vistelse i Lund. Bidrag kan också ges till lärare eller studerande för forsknings- eller studieresor eller för deltagande i vetenskapliga symposier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birgit och Sven Håkan Ohlssons fond
Organisationsnummer:802478-6397
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS