ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att S:t Lukasstiftelsen skall ha fri förfoganderätt över den årliga avkastningen dock är önskvärt att kurser och föredrag i ämnen som gynnar ökad förståelse för tillvarons andliga värden, grundande på en kristen livsåskådning som är öppen för ekumenisk dialog, en helhetssyn på människan med hennes andliga, själsliga och biologiska dimensioner, miljörörelsens strävan mot en förenklad livsförening och krav på ekologisk balans i naturen samt fredrörelser med inriktning på ökad mellanfolklig förståelse och samverkan i linje med FN-stadgan och den kristna fredskonferensen i Uppsala år 1983 kunde anordnas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birgitta Fries-Ossianns Donationsfond
Organisationsnummer:857205-6524
Adress:
  • Jonas Nordlund
  • Axgatan 10
  • 431 40 MÖLNDAL
Telefonnummer:0704-228525
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 147 129 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS