ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd åt mindre bemedlade flickor från Kalmar till att vinna sådan utbildning- företrädesvis i kvinnlig slöjd eller annan för kvinnor tillämpad praktisk verksamhet – som inte kan erhållas vid någon annan av stat eller kommun i Kalmar inrättad läro – eller utbildningsanstalt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bernhardinafonden
Organisationsnummer:802482-4230
Adress:
  • Lovina Karlsson
  • Skaraptorpsvägen 8
  • 388 92 Ljungbyholm
Telefonnummer:0709 284006
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS