ÄNDAMÅL

Stiftelsen har, utan inbördes rangordning, till ändamål:

– Att främja tillvaron i utsatta områden i Sverige och inom humanitär hjälp i Afrikas mest utsatta länder, genom att verka för bättring vad gäller såväl den sociala, fysiska och mentala miljön. Med detta avses att sörja för en sund uppväxt och möjligheten till utveckling samt utbildning. Det aktuella ändamålet främjas särskilt genom att Stiftelsens arbete ska ämna till att verka för välmående och hälsa. Detta gestaltas i form av åtaganden om att på diverse sätt stödja tillgången till mat, hygienartiklar och trygghet. Ändamålet syftar även till att verka för att relevant sjukvård kan utgå till personer som, med skäl av fysiska åkommor eller komplikationer, behöver rekonstruerande kirurgi. Organisationer som ska kunna erhålla medel utgörs av exempelvis Rädda Barnen och Operation Smile, nyssnämnda är inte uttömmande.

– Att verka genom långsiktiga lösningar för att bekämpa fattigdom och hemlöshet bland fattiga, sjuka och åldringar i såväl utsatta områden i Sverige som i Afrikas mest utsatta länder. Ändamålet är således att till följd av sådana långsiktiga lösningar främja människovärdig tillvaro. Organisationer som ska kunna erhålla medel utgörs av exempelvis Sufi Service Committee, Homeless Foundation och Khaniqahi Nimatullahi ( Charity Number:289194 in UK), nyssnämnda är inte uttömmande.

– Att stödja ideella organisationer och enskilda individer som bedriver arbete värnande om djurs livsvillkor, samt därmed förenlig verksamhet. Detta åtagande innefattar arbete som uppmärksammar god behandling av såväl vilda som tama djur, understödjande av vetenskaplig forskning och arbete avseende förbättrad lagstiftning för djur.

Stiftelsens medel fördelas i enlighet med styrelsens bestämmande avseende vilka projekt och/eller organisationer som får bidrag/stipendier. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att Stiftelsen inom ramen för sitt ändamål äger och förvaltar aktier och andelar (primärt dotterbolag) där överskottet sedan skänks till välgörande ändamål. Dotterbolagens vinstutdelningar går, via Sufi Service Committee Holding, oavkortat till Stiftelsen och därifrån oavkortat vidare som bidrag till de angivna välgörande ändamålen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sufi Service Committee
Organisationsnummer:802482-4263
Adress:
  • Bollmoravägen 24 F
  • 135 40 Tyresö
Telefonnummer:+46 70 4698980
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS