ÄNDAMÅL

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och utbildning vid Linköpings universitet. Med utbildning menas som lägst avancerad nivå. Forskningen och utbildningen ska i första hand främjas inom områdena
– Ekonomisk styrning, organisation och innovation
– Statistik och maskininlärning

Det är av största vikt att stiftelsens ändamål är relevant över tid. De ovan nämnda områdena ska därför ges en vid betydelse och kunna förändras i takt med hur forskning och utbildning utvecklas inom ovan nämnda områden. Om förvaltaren finner det lämpligt får stiftelsens medel även användas för att främja utbildning och forskning inom områden som är närliggande till de ovan nämnda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Christer Giléns stiftelse
Organisationsnummer:802482-4172
Adress:
  • Linköpings univiersitet
  • 58183 Linköping
Telefonnummer:0722 538 200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS