ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja
a. vård, undervisning och utbildning av utvecklingsstörda personer, innefattande även social träning på fritid, ex konsert- och teaterbesök, resor mm
b. utbildning av personal på institutioner och vårdcentra för utvecklingsstörda, företrädesvis utbildning inom områdena schizofreni och manodepression
c. forskning rörande utvecklingsstörningar, företrädesvis rörande schizofreni
Bidrag kan lämnas såväl till privata och offentliga institutioner och vårdcentra som till enskilda personer. Bidrag får lämnas till samma mottagre flera på varandra följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bengt Dahréns fond
Organisationsnummer:868400-8884
Adress:
  • Lennart Lewerin
  • Övertorp, SÃ¥garelyckan
  • 541 91 SKÖVDE
Telefonnummer:0511-82304
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS