ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen användes till understöd eller inackorderingsbidrag till kvinnliga elever vid den till Mariestads yrkessolor hörande Sophie Löfvenskiölds husmodersskola med hemort i Mariestad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Beata Brunn
Organisationsnummer:802480-9181
Adress:
  • Lars Göran Kvist
  • Gärdesgatan 5
  • 54243 Mariestad
Telefonnummer:0760-252033
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:457 579 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS