ÄNDAMÅL

Medlen ska användas till stödjande och förbättrande av skogsbruk, jordbruk och jaktvård på Dal. Särskilt bör därvid tillgodoses Nordals Härad, ävensom de delar av provinsen Dal, som ej förut ihågkommits med större donationer till jordbrukets fromma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel R. Janssons donationsfond
Organisationsnummer:862500-0073
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Vänerparken 13
  • 462 35 Vänersborg
Telefonnummer:0521-725500
E-post:vast@hushallningssallskapet.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS