ÄNDAMÅL

Denna fond är afsedd att befordra upplysning och ekonomisk förkofran hos den jordbrukande befolkningen inom i första hand min födelsebygd, Tössbo härad i Dalsland, i andra hand inom Dalsland. Af fondens medel skall en tredjedel (1/3-del) användas till beredande af undervisning åt bygdens jordbrukare eller deras söner i jordbruk med dess binäringar, skogsskötsel och slöjd antigen genom kringresande undervisare eller ock genom understöd att genomgå lämpliga skolor eller ock på annat sätt, som kan finnas ändamålsenligt. Återstående två tredjedelar (2/3-delar) af fondens medel skola utgå till belöningar åt deraf förtjente, idoge, skötsamme och redbare jordbrukare inom i första hand i Tössbo härad, i andra hand inom Dalsland vare sig egare af jord eller arrendatorer, hvilkens åkerareal icke överskjuter tjugofem hektar, deri dock ej inberäknad jord, som de sjelfa uppodlat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Danielsonska fonden
Organisationsnummer:862500-0297
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Vänerparken 13
  • 462 35 Vänersborg
Telefonnummer:0521-725500
E-post:vast@hushallningssallskapet.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:230 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS