ÄNDAMÅL

Av stiftelsens avkastning skall årligen 10 % läggas till kapitalet. Sedan skatt och administrationskostnader betalats skall återstoden av avkastningen användas till ”Logens bästa vid juletid” samt för nödvändiga utgifter som övermästaren åsamkar sig i sin ämbetsutövning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen B. Olof Sjögrens fond
Organisationsnummer:802004-1763
Adress:
  • Odd Fellow Logen nr 13 Gustaf Vasa
  • Västra Trädgårdsgatan 11 A
  • 111 53 Stockholm
Telefonnummer:08-534 804 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS