ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att: a) främja vetenskaplig forskning inom barncancersjukdomar såsom avseende pediatrik, onkologi, genetik och andra liknande forskningsområden b) främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom stöd till Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar för aktiviteter som ökar trivseln för barn och ungdomar, c) främja aktiviteter för barn och ungdomar med fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning på Jorielskolan, Älvsjö, som syftar till att öka trivsel, såsom utflykter vid särskilda tillfällen som terminsuppehåll och -avslut, d) främja vård och omsorg om, samt även lämna bidrag till eller på annat sätt främja, barn och ungdomar som har en cancersjukdom, e) främja ideell verksamhet, såsom till exempel frivillighetsorganisationer, som verkar för säkerhet till sjöss eller i fjällen, och f) främja frivilligorganisationer eller liknande som verkar för att främja den biologiska mångfalden. Med barn och ungdomar avses som huvudregel en ålder till och med arton års ålder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bert Lundins minne
Organisationsnummer:802481-0122
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS