ÄNDAMÅL

.. c) En tiondel av den årliga nettoavkastningen av fondens medel eller den större del därav, som fondens styrelse för varje år bestämmer, skall tilläggas kapitalet.d) Återstående del av samma avkastning skall enligt fördelning, som fondens styrelse bestämmer, utgå till behövande änkor och barn efter sådana avlidna personer, som drivit egen hotell- eller restaurantrörelse här i landet, så och till behövande personer som drivit sådan rörelse. e) Skulle fondens styrelse anse, att understöd enligt punkt d) härovan icke bör lämnas, äger styrelsen använda i samma punkt omförmälda avkastning för annat välgörande ändamål. ..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Augusta Anderssons Understödsfond
Organisationsnummer:802014-9699
Adress:
  • Visita
  • Box 3546
  • 103 69 Stockholm
Telefonnummer:08-7627440
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS