ÄNDAMÅL

Fondens medel ska användas för aktiviteter och resor som
– ökar kunskapen om människors levnadsvillkor i tredje världen
– bidrar till att stödja utvecklingsprojekt i tredje världen. Projekt inriktade mot skola och utbildning prioriteras.
– bidrar till att personal och deltagare på Åsa folkhögskola kan genomföra studier i något land i tredje världen.
9 000 kronor av fondens medel ska vara förmögenhetsskyddat. Det belopp som under ett år frigörs för utdelning ska samlas in och tillställas fonden så snart som möjligt, helst inom ett år. Om kapitalet sjunker mer än två år i följd, ska utdelningen stoppas till dess att kapitalnivån återställts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åsa folkhögskolas utlandsfond
Organisationsnummer:802480-7227
Adress:
  • Landstinget Sörmland
  • 611 88 Nyköping
Telefonnummer:0155-245000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS