ÄNDAMÅL

Fonden och dess avkastning skall i första hand användas till utbetalande av begravningshjälp efter de i Gefle Handtverksförenings begravningskassa vid dess upplösning kvarstående 67 delägare samt till pensioner åt de Gefle Handtverksförenings pensions- och gubbhusfond vid dess upplösning kvarstående 22 delägare eller deras änkor.
För dessa utbetalningar gälla de villkor, som föreskrivas i de för ifrågavarande institutioner vid deras upplösning fastställda stadgar, dock att pension icke skall utgå med högre belopp än 50 kronor.

Överskott används i första hand till utbetalande av ett bidrag till Gefle Handels-societets Ålderdomshem, vilket bidrag ej må sätts lägre än 150 kronor för är, samt i andra hand till understöd åt behövande hantverkare, vilka i minst 10 år tillhört Gefle Handtverksförening, eller till änkor och barn efter sådana hantverkare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gefle Hantverksförenings understöds- o stipendiefond
Organisationsnummer:885000-5979
Adress:
  • Ulf Brodén
  • Valbogatan 29 B
  • 803 25 GÄVLE
Telefonnummer:026-51 71 35
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS