ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja utbildningsverksamhet, bedriven i egen regi eller genom annan. Ändamålet skall även omfatta att i egen regi, eller genom dotterbolag, bedriva forskningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Ändamålsverksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och skall ske till gagn för svensk metall- och bergsindustri. Ändamålet kan uppfyllas bl.a. genom att stiftelsen i egen regi och/eller genom av stiftelsen ägda bolag – genom anställd eller anlitad personal- – genomför utbildningar till gagn för näringslivet inom metall- och bergssektorn – tillhandahåller personal, utrustning och lokaler till den akademiska huvudmannen för stiftelsens utbildningsverksamhet samt för verksamhet bedriven av stiftelsens dotterbolag; – utför och säljer utredningar till metall- och bergsindustrin; – tillhandahåller och säljer uppdragsutbildning till metall- och bergindustrin; – bedriver regionala, nationella och /eller EU projekt till stärkande av näringslivet inom metall- och bergssektorn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Utbildningsstiftelsen Bergsskolan
Organisationsnummer:802480-8563
Adress:
  • Bergsskolan
  • Bergsskolegatan 1
  • 682 33 FILIPSTAD
Telefonnummer:073-523 88 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 286 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS