ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja omsorg om barn och ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och annan verksamhet för att ge skydd, hjälp och stöd till människor som har behov härav och i övrigt förbättra deras villkor och främja en bättre samhällsutveckling. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att mobilisera och samla personer kring visionen att effektivt öka vårt givande till medmänniskor i nöd via kostnadseffektiva lösningar som bygger på ny teknik t ex mobila digitala lösningar. Vidare uppfylls ändamålen genom att informera om och rekommendera seriösa välgörenhetsorganisationer som säkerställer att så stor del av gåvorna som möjligt når medmänniskor i nöd. Stiftelsen kommer även agera som aggregator och samla in bidrag till de seriösa välgörenhetsorganisationerna. Stiftelsen kan komma att bedriva affärsverksamhet t ex marknadsföringstjänster så som reklam, för att kunna finansiera sin egen verksamhet och därmed främja de övergripande ändamålen. Stiftelsen kan om det främjar ändamålen även bli ägare av andelar eller aktier i bolag som verkar i verksamheter som stödjer ändamålen. För att uppfylla ändamålen kan stiftelsen inrätta en egen operativ organisation som direkt bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är ägnad att genomföra uppfyllandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen All in Foundation
Organisationsnummer:802480-9355
Adress:
  • Borgvägen 23 A
  • 192 55 Sollentuna
Telefonnummer:705506476
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS