ÄNDAMÅL

2) Ingen utdelning får ske, förr än fonden uppgår till Tiotusen (10,000) Kronor.3) Vår dotter Siri eger derefter att uppbära årliga räntan under sin lifstid. Aflider hon före sin man, Kapten grefve Reinhold Stenbock, eger denne, att så länge han lefver, uppbära nämnda ränta.4) Efter båda makarnes frånfälle skall 1/5 af avkastningen årligen läggas till kapitalet. Återstoden af afkastningen delas i 4 lika delar, som få uppbäras af våra syskonbarn sålunda: 1:o) Stina Dyrssen gift med Kaptenen Roland Wallman 1 lott, 2:o) Brita Dyrssen 1 lott, 3:o) Elsa von Post, gift med Kaptenen Charles Adlerstråhle 1 lott, 4:o) Thyni Wasastierna, gift med Jernvägstjenstemannen Henrik Lagergren, Eva Wasastierna och Gösta Wasastierna tillsammans 1 lott. 5) När någon af ofvannämnda personer aflidit tillfaller den aflidnes lott dess barn till lika fördelning. Finnas ej sådana delas lotten på de öfriga lotterna. 6) När ej längre någon till afkastningen här ofvan berättigad finnes, eger Riddarhusdirektionen årligen utdela 4/5 af fondens afkastning till behöfvande inom Ridderskapet och Adeln, med företrädesrätt för medlemmar af adl. ätten Wasastierna och grefliga ätten Stenbock samt öfriga med oss befryndade ätter. Medlemmar af sistnämnda ätter bosatta i Finland äro äfven berättigade att söka sådant understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albin och Elin Wasastiernas fond
Organisationsnummer:102016-2572
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS