ÄNDAMÅL

till hjälp åt behövande och sjuka inom Hamiltonska släkten. Fonden användes så att sedan 10% årligen av avkastningen sedan alla omkostnader blivit betalda lagts till kapitalet, resterande utbetalas såsom stipendium eller användas på annat sätt i enlighet med vad här nedan sägs. Fonden bör dock ej på denna grund överstiga 200 000 kronor. Då den nått denna storlek skall hela årsavkastningen sålunda utbetalas. …. ..Efter 1900-talets utgång tillkommer dylik rätt medlem av grevliga ätten Hamilton, som av anledning som nyss sagts är i behov av ekonomiskt bistånd. Dock skall vid i övrigt lika meriter förmånsrätt alltid tillkomma avkomlingar av Aloysia och Gotthard Hamilton. Vid tilldelande av stipendium bör iakttagas 1. att stipendierna såsom regel tilldelas för visst antal eller flera kalenderår 2. att då stipendium tilldelas för fattigdom eller sjukdom det kan om så anses lämpligt tilldelas fler kalenderår. 3. att vid stadium för studier, avseende icke skall göras vid viss ålder, samt att dylika stipendier för om det ses lämpligt tilldelas för tiden tills studenter fullbordats, dock högst före en tid av 5 år. 4. att stipendium icke allt för mycket uppdelas på flera sökandeutan istället tilldelas i större poster, gärna på 1000 kronor och däröver, så att de därigenom kunna leda till verklig hjälp 5.att om något år något stipendium ej kan utdelas detta reserveras för att istället utbetalas ett kommande år. Stipendium som erhåller ur denna fond lända icke till upphävande av den allmänna fattigvårdens skyldigheter. Ur fonden skall bekostas underhåll till den Hamiltonska granven nr 379 på Solna kyrkogård. I den mån det kan behövas bör även dylika underhåll lämnas för Hamiltonska och Hofstenska gravarna på Österplana kyrkogård på Kinnekulle.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aloysia och Gotthard Hamiltons fond
Organisationsnummer:802001-3267
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS