ÄNDAMÅL

Förvaltaren skall utnyttja donationens årliga disponibla medel så att enskilda personer, grupper eller organisationer på egna initiativ eller förvaltarens uppdrag tillvaratar, utvecklar eller förmedlar Finnskoga-Dalbybygdens kulturarv. Detta kan innebära insamling och dokumentation av sagor, sägner, visor, miljöbeskrivningar och skapande verksamhet eller kartläggning och ev. restaurering av boplatser. Färdvägar och arbetsliv från gången tid.Förvaltaren kan dock, om denna anser att synnerliga skäl föreligger, anslå medel till de ändamål, som denne bedömer gagnar bygden och Finnskoga-Dablyborna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond
Organisationsnummer:802425-7548
Adress:
  • Torsby kommun
  • 685 80 TORSBY
Telefonnummer:0560-16000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:680 327 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av denna fond skall fördelas så, att två tredjedelar därav utdelas till behövande, som på grund av sjukdom eller andra, ej självförvållade omständigheter, råkat i ekonomiska svårigheter, till handicapade eller på annat sätt hjälpbehövande barn, särskilt sådana, som saknar föräldrar. En tredjedel av avkastningen skall tilldelas den kyrkliga verksamheten bland barn och ungdom inom församlingen. Om sådan verksamhet ej skulle förekomma, skall hela den årliga avkastningen utdelas till förstnämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond
Organisationsnummer:864501-4658
Adress:
  • Kinnarumma pastorat
  • Varbergsvägen 87
  • 515 34 Viskafors
Telefonnummer:033-207580
E-post:kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS