ÄNDAMÅL

Förvaltaren skall utnyttja donationens årliga disponibla medel så att enskilda personer, grupper eller organisationer på egna initiativ eller förvaltarens uppdrag tillvaratar, utvecklar eller förmedlar Finnskoga-Dalbybygdens kulturarv.

Detta kan innebära insamling och dokumentation av sagor, sägner, visor, miljöbeskrivningar och skapande verksamhet eller kartläggning och ev. restaurering av boplatser. Färdvägar och arbetsliv från gången tid.

Förvaltaren kan dock, om denna anser att synnerliga skäl föreligger, anslå medel till de ändamål, som denne bedömer gagnar bygden och Finnskoga-Dablyborna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond
Organisationsnummer:802425-7548
Adress:
  • Torsby kommun
  • 685 80 TORSBY
Telefonnummer:0560-16000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS