ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja utbildning och forskning i naturvetenskapliga ämnen vid Vasaskolan.

För tillgodoseende av stiftelsens ändamål bör den löpande avkastningen i sin helhet delas ut årligen. Kapitalet får tas i anspråk, dock får stiftelsens kapital inte förbrukas inom de första femtio åren efter stiftelsens bildande. Utdelningen bör om möjligt ges uppmärksamhet och högtidlighet. Östen Skarpfors skall dela ut stipendierna i samband med vårterminens skolavslutning så länge han önskar åta sig uppdraget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Bengtssons Stiftelse
Organisationsnummer:802423-3770
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS