ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge understöd till utbildning och undervisningsverksamhet inom ett koncept utvecklad av Stiftelsens friends-elever mot mobbning. Stiftelsen Friends- elever mot mobbning utbildar banr och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Ändamålet är i första hand att ge ekonomiskt stöd till Stiftelsen friends verksamhet. Om Stiftelsens friends- elever mot moggning verksamhet skulle upphöra skall understöd ges till en annan liknande verksamhet inom utbildning/undervisning som följer och stödjer Stiftelsen friends värderingar och modell.

Stiftelsens ändamål skall främjas genom att stiftelsen verkar för att insamla pengar i form av bidrag och gåvor och därmed förvalta dessa pengar på ett betryggande sätt för att kunna utdela bidrag och anslag till projekt inom friends konceptet. Stiftelsens verksamhet består enbart av insamling och kapitalförvaltning och stiftelsen skall enbart bedriva verksamhet som har naturlig anknytning med kapitalförvaltningen (t.ex. fastighetsförvaltning i förekommande fall).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Friends
Organisationsnummer:802426-2266
Adress:
  • Magnus LadulÃ¥sgata 1
  • 11865 Stockholm
Telefonnummer:08-545 519 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS