ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara dels att främja vård, fostran och undervisning av unga samt vård och omsorg av äldre, dels att stödja det lokala idrottslivet.
Fonden verkar för sitt ändamål genom att 8/10-delar av den årliga avkastningen/-värdeökningen utges enligt nedanstående. Avstämning av årets nettoavkastning/-värdeökning skall göras kalendervis och utdelning skall verkställas senast den 31 april efterföljande år.
1. Årsunda daghem/förskola, Sandvikens kommun 1/4-del
Årsunda skola, Sandvikens kommun 1/4-del
Årsunda äldreomsorg, Sandvikens kommun 1/4-del
för inköp av materiel som kommer barnen och de äldre till gagn och ej omfattas av den kommunala budgeten. Beslut skall om inköp skall fattas av Årsunda områdesförvaltning efter samråd med personalen på respektive avdelning. Även kooperativ daghemsverksamhet skall komma i åtnjutande av bidrag enligt ovan.
2. Årsunda Idrottsförening 1/4-del
att fritt disponeras av föreningens styrelse för de ändamål som följer av föreningens stadgar.

Av den årliga nettoavkastningen av fondens kapital skall 2/10-del kapitaliseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aina Anderssons Minnesfond
Organisationsnummer:802480-3242
Adress:
  • Sandvikens Kommun
  • 811 80 Sandviken
Telefonnummer:026-24 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS