ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att verka för att bevara och för allmänheten visa och på andra sätt tillgängliggöra objekt, av alla de slag, med anknytning till musikgruppen ABBA, dess låtskatt och dess medlemmar (även inkluderande medlemmarnas solokarriärer, medverkan i andra artistkonstellationer, som musiker, producenter eller på annat vis anknyter till medlemmarnas karriärer inom musikbranschen eller i övrigt), så som t.ex. men inte begränsat till instrument, kläder, minnessaker, bilder, låttexter, priser och andra memorabilia, oavsett om dessa finns i fysisk, digital, immateriell eller annan form. Stiftelsen kan även i övrigt ta emot föremål som relaterar till svensk musikhistoria. Ändamålet må fullföljas exempelvis genom att stiftelsen tar emot donationer av objekt som är relevanta för dess ändamål, lånar objekten eller förvärvar objekten mot vederlag. Stiftelsen får även ta emot penningbidrag. I den mån stiftelsen finner det lämpligt med hänsyn till sitt ändamål får objekt avyttras, in- eller uthyras, utlånas och/eller på andra sätt förfogas över om inte särskild överenskommelse ingåtts avseende ett objekt. Stiftelsen får tillhandahålla föremål ur sin samling för utställning i första hand till ABBA museet i Stockholm, men även till andra museer, utställningar eller andra arrangemang som bidrar till att ge allmänheten, i Sverige eller utomlands, möjlighet att ta del av samlingarna. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ABBA the Museum
Organisationsnummer:802479-7642
Adress:
  • Polar Music International AB
  • Box 55777
  • 114 83 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS