ÄNDAMÅL

Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda som enligt § 2 omfattas av stiftelsen. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet, vid företaget eller i skogsbygden samt lämnande av understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen AB Iggesunds bruks sociala fond
Organisationsnummer:887500-6580
Adress:
  • Iggesund Paperboard AB
  • 825 80  IGGESUND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:89 231 628 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS