ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ur den årliga avkastningen bevilja bidrag till enskilda behövande personer bosatta inom Strömbacka och Hedvigsfors Bruk och som är eller varit verksamma inom dessa bruksorter. Medel ur fonden, som icke finner användning för detta ändamål må utgivas för att stödja sådana aktiviteter, som stimulerar föreningslivet eller bevarar karakteristiska byggnader inom bruksorterna eller bidrager till att i olika avseenden åskådliggöra brukshanteringens historia inom orten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Achates Lindmans fond vid Strömbacka och Hedvigsfors bruk
Organisationsnummer:887500-9022
Adress:
  • Iggesunds bruk
  • 825 80 IGGESUND
Telefonnummer:0650-282 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 202 099 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS