ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att använda avkastning från aktieinnehav och andra tillgångar till främjande av allmännyttiga ändamål såsom filantropiska initiativ, social hjälpverksamhet, utbildning, konst, kultur, miljö, hållbarhet och mångfald.

Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom bidrag till andra allmännyttiga organisationer som bedriver verksamhet som omfattas av Stiftelsens ändamål, genom deltagande i strategiska partnerskap och socialt entreprenörskap samt genom påverkansinvesteringar.

Stiftelsen får motta gåvor och andra bidrag från var och en som vill främja Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Staffan Perssons stiftelse
Organisationsnummer:802482-2895
Adress:
  • Staffan Persson, Swedia Capital AB
  • Box 385
  • 111 73 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-3210098
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS