ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att stödja sjuksköterskestudenter vid Ersta högskola vilka får en del av sina studier förlagda utomlands som ett led i högskolans internationalisering.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anne-Marie Wallstedts stipendiestiftelse för utlandsstudier till sjuksköterskor vid Ersta högskola
Organisationsnummer:802482-2945
Adress:
  • Marie Cederschiöld högskola AB
  • 100 61 Stockholm
Telefonnummer:0703-747993
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS