ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att

– erbjuda socialt, finansiellt och materiellt stöd till det talyshiska folket
– öka allmänhetens kännedom om det talyshiska folket, deras språk, kultur och historia genom att bedriva informationsarbete, allmänbildning och skapa möten mellan det talyshiska folket och andra folkslag
– bidra till att utveckla, främja och bevara det talyshiska folkets kultur och språk
– bidra till produktion och distribution av media som har koppling till det talyshiska folket
– bidra, stödja, och initiera olika insatser och projekt i syfte att uppmuntra kulturella, vetenskapliga och sociala engagemang, entreprenörskap, utbildning etcetera
– bidra, stödja och initiera projekt för att skydda det talyshiska folket och deras representanters rättigheter runt om i världen inom ramen för FN:s reglering
– bidra, stödja och initiera infrastrukturprojekt i Talysh och på andra orter där det talyshiska folket är etablerad
– bidra, stödja och initiera andra projekt som kan främja stiftelsens syfte
stödja verksamheter som arbetar för, eller ska komma – att arbeta för det talyshiska folket

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Talysh International Foundation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802482-2846
Adress:
  • Ali Aghayev
  • Ritarvägen 26
  • 168 31 Bromma
Telefonnummer:+46769494141
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS