ÄNDAMÅL

Sigtunastiftelsen, som begynner sin egentliga verksamhet år 1917, har till uppgift att i tacksamt minne av reformationens gåva och i känslan av dess förpliktelse stödja och bereda hem åt frivilligt arbete för luthersk tro och kyrklig bildning i vårt land.

Stiftelsen vill sålunda i detta syfte upprätta bildningsinrättningar och anordna kurser, där så är möjligt och önskvärt i samarbete med andra institutioner med liknande uppgift.

Utifrån de traditioner som skapats skall stiftelsen samla människor kring en kristet-humanistisk grundsyn för andakt, tankeutbyte, studie- och retreatverksamhet, konstnärligt skapande samt vila och stärkande samvaro.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigtunastiftelsen
Organisationsnummer:814800-1095
Adress:
  • Box 57
  • 193 22 SIGTUNA
Telefonnummer:08-59258900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS