ÄNDAMÅL

Har till uppgift och ändamål att främja havsfiske i Stockholms län, huvudsakligen i länets skärgård mellan Arholma och Landsort, samt Hallands län för att uppfostra en idog fiskarebefolkning med förmåga att sig själv försörja.
För detta ändamål skall stiftelsens avkastning i enlighet med testamentets bestämmelser företrädesvis användas till
a/ inköp av lämpliga öar, holmar, hemmansdelar eller lägenheter, som kunna styckas till tomter och täppor, avsedda att upplåtas eller försäljas till fiskarna att fiskelägen, större eller mindre, kunna bildas:
b/ utlämnande av byggnadslov till fiskare för uppförande av lämpliga bostäder, dock under villkor att dess bostäder uppföras ekonomiskt, billigt, praktiskt och utan lyx.
c/ bekostande av material för utprickningar av insegling till av stiftelsen understödda fiskelägen:
d/ anordnande av lämpliga tilläggsplatser eller sådana enklare hamnförhållande som icke kunna anses vara Statens eller det allmännas skyldighet att anordna;
e/ att giva defiskare, som bosätta sig å i punkt a/ omförmälda platser eller även andra fiskare förlagslån för anskaffande av tidsenliga fiskebåtar eller fiskfartyg samt lämpliga redskap;
f/ lämpliga åtgärder i övrigt;
Stiftelsens kapitaltillgångar kunna i den utsträckning styrelsen anser lämpligt jämväl användas för ovav under a, b, e och f nämnda åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Smitts stiftelse för främjande av havsfisket i Stockholms och Hallands län
Organisationsnummer:816400-0146
Adress:
  • Löfqvist
  • Tistelvägen 24
  • 12134 Enskededalen
Telefonnummer:08-202147
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS