ÄNDAMÅL

Två tredjedelar av stiftelsens årliga avkastning skall användas till stipendier åt behövande ungdom från förutvarande Regna kommuns område för fortsatt utbildning efter genomgången av obligatorisk skola. Den återstående tredjedelen av avkastningen skall användas till bidrag åt gamla, sjuka eller i övrigt behövande inom samma område. Bidrag får dock ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Renströmska fonden
Organisationsnummer:825000-4044
Adress:
  • Bengt Eriksson
  • Glimmervägen 3
  • 612 95 FINSPÅNG
Telefonnummer:0122-72226
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS