ÄNDAMÅL

Avkastningen skall disponeras sålunda.Hälften därav skall i första hand användas för tillgodoseende av behovet av ungdomsledare för det kyrkliga junior- och ungdomsarbetet i Huddinge församling och eljest för främjande på annat sätt av den kyrkliga junior- och ungdomsverksamheten i församlingen, och den andra hälften därav skall använda till Huddinge kyrkas prydande, dock att, om så finnes lämpligt, beslut kan fattas om att innehålla denna andel av avkastningen för något eller några år i syfte att därigenom på en gång få disponera en större summa för åstadkommande av en mera omfattande utsmyckning av kyrkan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Schreuderstiftelsen
Organisationsnummer:802402-8972
Adress:
  • Huddinge Pastorat
  • Box 1109
  • 141 23 Huddinge
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS