ÄNDAMÅL

Avkastningen får användas för att bereda barn och ungdom i Eskilstuna kommun rekreation och miljöbyte, t.ex. lägervistelse. Av samfondens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Vid disposition av samfonderna skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonderna ingående donationerna i den utsträckning som finn lämplig.Avkastningen av samfonderna får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse för öppen barnvård
Organisationsnummer:802426-4544
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna Kommun
  • 631 86 Eskilstuna
Telefonnummer:167101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS